fbpx
+387 63 035 424 Pošalji e-mail

Želite pokrenuti djelatnost iznajmljivanja apartmana i drugih vrsta privatnog smještaja? Zanima vas procedura?

U današnje vrijeme veliki broj ljudi se odlučuje pokrenuti vlastiti biznis i započeti djelatnost iznajmljivanja privatnog smještaja, bilo da se radi o sobama, apartmanima, stanovima ili vilama. Međutim, zbog složenosti administrativne i zakonske procedure, neophodno je na jednom mjestu što jednostavnije objasniti šta je sve potrebno za obavljanje ove djelatnosti.

Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

Da biste kao fizička osoba uopće počeli sa obavljanjem ugostiteljske djelatnosti, odnosno iznajmljivanjem apartmana, stanova ili vila, morate imati određeni dokaz da imate prostor za obavljanje djelatnosti. Kao dokaz o ispunjavanju navedenog uslova zakonski su propisani: Zk izvadak o vlasništvu nad poslovnim prostorom ( izdaje ga Općinski sud prema mjestu sjedišta objekta ), ili upotrebna dozvola za poslovni prostor, ili Ugovor o zakupu poslovnog prostora ( ovjeren na Poreznoj upravi ), ili Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora ( ovjeren na Poreznoj upravi), Urbanistička saglasnost, ako su u pitanju montažni objekti ( može se dobiti od strane nadležnog općinskog organa, npr. U Mostaru se može dobiti kod Odjela za urbanizam i građenje) , ili Rješenje o naknadi za zauzimanje javne površine za pokretne objekte ( izdaje ga Odjel za urbanizam i građenje ) . Dodatne dokumente koje trebate priložiti možete naći na navedenom linku Brosura-ugostitelji-H.pdf .

Ukoliko ćete se iznajmljivanjem apartmana baviti kao dopunskom djelatnošću, onda morate priložiti dokaz o radnom odnosu ili dokaz o mirovini, a ukoliko ćete se baviti kao osnovnom djelatnošću onda morate dokazati da niste u radnom odnosu. Nadležni organ koji rješava o zahtjevu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti je Služba za gospodarstvo, Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara.

Ovdje je bitno napomenuti da, ukoliko želite registrovati objekat koji bi mogao biti kategoriziran sa dvije ili tri zvjezdice, onda se registracija vrši u Vašoj općini ili gradu, i to u Službi za gospodarstvo / privredu.

A u slučaju da bi Vaš objekat mogao biti kategoriziran sa tri ili četiri zvjezdice, onda registraciju tražite u Federalnom ministarstvu turizma i okoliša.

Kategorizacija

Sljedeći korak bez kojeg je nemoguće obavljati djelatnost je kategorizacija objekta kojeg želite iznajmljivati. Iz razgovora sa predstavnicima organa vlasti, odnosno Gradske uprave Grada Mostara, u praksi se fizičke osobe najčešće opredjeljuju za kategorizaciju objekta- soba u domaćinstvu, s obzirom da je kod sobe u domaćinstvu specifično da se ugostiteljska djelatnost može obavljati i kao osnovna i kao dopunska, dok kod ostalih vrsta objekata koji podliježu kategorizaciji ( apartmani, hoteli i sl. ) nije moguće obavljanje dopunske, već samo osnovne ugostiteljske djelatnosti. Još jedan razlog zašto je fizičkim osobama prihvatljivije da svoju ugostiteljsku djelatnost registruju kao dopunsku je što bi u slučaju osnovne djelatnosti morali zaposlit ljude, isplaćivati plaće, vršiti uplatu obaveznih doprinosa i sl. Fizička osoba koja se bavi pružanjem ugostiteljskih usluga u domaćinstvu može obavljati djelatnost kao dopunsku ako već ima zasnovan radni odnos po bilo kojem osnovu.

Kada je u pitanju sama nadležnost za postupanje u ovom postupku, ukoliko objekat posjeduje do 20 ležajeva nadležni su organi lokalne samouprave, odnosno Grad Mostar, a preko 20 ležajeva Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša i drugi viši organi vlasti. Također, ukoliko se ugostiteljska djelatnost obavlja kao dopunska, tj. Soba u domaćinstvu, onda u tom slučaju CIPS prijava mora biti na istoj adresi na kojoj će se obavljati dopunska djelatnost. Kada je u pitanju obavljanje ugostiteljske djelatnosti od strane pravnih lica, odnosno društava, takvo društvo je već upisano u registar na sudu, tako da Gradska uprava samo izdaje uvjerenje o minimalno-tehničkim uslovima za obavljanje djelatnosti.


Više o iznosima taksi koje morate platiti možete se obratiti za informacije Odjelu za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara, na adresi Braće Fejića 51.

Sa detaljima samog postupka kategorizacije kao i sa propisanim uslovima objavljivanja standardizirane ploče na kojoj se ističe oznaka objekta možete se upoznati na linku OVDJE ili OVDJE.

Ukoliko želite da se detaljnije informišete u iznosu taksi koje ste obavezni uplatiti u slučaju kategorizacije objekta sa četiri i pet zvjezdica, detalje možete dobiti na sljedećem linku OVDJE.

Formiranje cijena za usluge / Izrada cjenika i normativa

Nakon što ste uspješno preduzeli i završili prethodne korake, slijedi izrada cjenika i normativa za usluge koje pružate. Navedeni cjenik / cjenovnik dužni ste sastaviti i učiniti ga dostupnim u svim sobama, apartmanima ili kampu koji se iznajmljuje, i to na vidnom mjestu ( navedeni cjenovnik možete zaljepiti na unutrašnja vrata sobe, ili ga uokvirit i stavit negdje na zid ili ga zaljepit na radnom stolu i sl. ). Ono što je značajno spomenuti je da kod određivanja cijena nemate neki propisani iznos kojeg se nužno morate pridržavati, dakle imate slobodu da samostalno određujete cijenu. Vaš cjenovnik mora sadržavati vrstu smještaja koja Vam je naznačena u Rješenju o registraciji kojeg ste dobili, te cijenu smještaja odnosno uluge izraženu u KM ( u zagradi možete cijenu u KM izraziti i u EURIMA zbog turističke sezone i dolaska turista ). Sam sadržaj cjenika i normativa u ugostiteljskim objektima u HNK / Ž je propisan Pravilnikom o načinu ovjere i sadržaju cjenika i normativa u ugostiteljskim objektima HNK / Ž, koji je dostupan na sljedećem linku.

Osim toga, prije nego što počnete sa formiranjem Cjenika, možete se informirati o detaljima i procedurama koje sve elemente cjenik mora sadržavati kod nadležnog ureda za inspekcijske poslove u Vašoj općini ili gradu. Cjenici se moraju ovjeravati, a ovjeravanje se također vrši u Uredu za inspekcijske poslove u Vašoj općini ili gradu.

Izdavanje fiskalnog računa i porezne obaveze ( Porez na dohodak i PDV )

U obavljanju djelatnosti iznajmljivanja apartmana, stanova ili vila za svaku pruženu i naplaćenu uslugu Vašim gostima izdati fiskalni račun. Račun mora obavezno sadržavati sljedeće elemente: Naziv ugostiteljskog objekta, porezni ID broj ( kojeg Vam dodjeljuje Porezna uprava ), broj računa, datum i vrijeme izdavanja računa, vrstu količinu i cijenu pruženih usluga, te ukoliko se radi u uslugama smještaja u cjenu je potrebno uvrstiti i iznos boravišne pristojbe / takse. Naravno, ukoliko ste registrovani u sistemu PDV-a, onda na računu mora biti iskazan i iznos PDV-a. Osim toga, obavezni ste da platite porez na dohodak, a zakonski propisana porezna stopa poreza na dohodak iznosi 10 %.

Ukoliko želite, imate mogućnost da se kod nadležne Porezne uprave u Vašoj općini ili gradu raspitate o eventualnom paušalnom plaćanju poreza na dohodak. U slućaju da Vaš ukupan prihod koji ostvarujete od usluga prelazi 50,000 KM, ulazite u sistem PDV, i dužni ste za svaku uslugu koju pružate i naplaćujete ( smještaj, usluge prehrane i sl. ) obračunati i PDV. Stopa PDV-a iznosi 17 %.

Kako biste osigurali zakonito poslovanje, potrebno je da vodite poslovne knjige i to: knjiga prihoda i rashoda, knjiga prometa, popisna lista dugotrajne imovine i evidencije o potraživanjima i obavezama. Više o samom načinu vođenja knjige gostiju možete se upoznati OVDJE

Prijava i odjava gostiju u Turističku zajednicu i prijava i odjava stranih gostiju u Službi za poslove sa strancima

Još jedna dužnost koja Vas ne zaobilazi je prijava svakog gosta (domaćeg i stranog ) nadležnoj Turističkoj zajednici u Vašoj općini ili gradu u roku od 24 sata, kao i odjava gostiju također u roku od 24 sata. Više o samim procedurama i obrascima na koji se vrši prijava i odjava gostiju možete se raspitati kod nadležne Turističke zajednice u svojoj općini ili gradu.

Također, morate ispuniti i zakonsku obavezu prijave stranih gostiju u Službi za poslove sa strancima – Terenski centar Mostar. Službi se strani gosti prijavljuju u roku od 12 sati od njegovog dolaska. Na navedenoj web stranici http://sps.gov.ba/elektronski-obrasci možete se upoznati sa detaljnijim informacijima o obrascu na kojem prijavljujete stranog gostu, a informacije možete dobiti i u prostorijama Terenskog centra Službe za poslove sa strancima, na adresi Kneza Višeslava bb ( zgrada Orca ). Međutim, kako bi olakšala poslovanje i obaveze sa prijavom/ odjavom gostiju, Hercegovačko- neretvanska županija / kanton je otkupila pravo korištenja posebno osmišljene aplikacije za elektronsko prijavljivanje i odjavljivanje gostiju, a navedena aplikacija je dostupna na https://www.prijava.ba/login.php

Trebate imati u vidu da ste tokom obavljanja djelatnosti iznajmljivanja apartmana dužni voditi i knjigu domaćih i stranih gostiju, s tim što knjigu domaćih gostiju ne morate ovjeravati, dok knjigu stranih gostiju morate ovjeriti kod Terenskog centra Službe za poslove sa strancima Mostar.

Na ovom linku http://mtto-hnz-k.ba/wp-content/uploads/2019/01/Pravilnik_o-obiliku-sadr%C5%BEaju-i-na%C4%8Dinu-vo%C4%91enja-knjige-gostiju.pdf možete se detaljnije upoznati sa načinom i pravilima vođenja knjige gostiju.

Plaćanje boravišne pristojbe / takse i turističke članarine

Kada je u pitanju obaveza plaćanja turističke članarine, to pitanje je uređeno http://mtto-hnz-k.ba/wp-content/uploads/2016/04/Uredba-o-c%CC%8Clanarinama-u-turistic%CC%8Ckim-zajednicama-u-HNZ%CC%8C.pdf. Možete se raspitati kod nadležne Turističke zajednice općine ili grada te Turističke zajednice kantona / županije o visini paušalne boravišne pristojbe / takse, te na koji način općenito plaćati boravišnu pristojbu / taksu.
Zakonim propisima je određen iznos boravišne pristojbe / takse i turističke članarine koju ste dužni plaćati. Na području HNK / Ž postoji Uredba o boravišnoj pristojbi u HNŽ, gdje se možete upoznati sa iznosom boravišne pristojbe, te koje su osobe izuzete od obaveze plaćanja navedene pristojbe. Navedena Uredba je dostupna na sljedećem linkuhttp://mtto-hnz-k.ba/wp-content/uploads/2016/04/Uredba-o-boravis%CC%8Cnoj-pristojbi-u-HNZ%CC%8C.pdf.

U tekstu su u kratkim crtama predstavljeni koraci i zakonske obaveze koje morate preduzeti prije nego što pokrenete djelatnost iznajmljivanja apartmana, stanova ili vila. Detaljnije informacije o marketinškim trikovima i načinu promocije svoje djelatnosti, možete dobiti i od naših stručnjaka ukoliko se odlučite na suradnju sa Mostar Property Management.

Ako niste u poziciji da samostalno odradite cijeli posao najbolje je da se obratite profesionalcima koji će vam pomoći u svemu ili barem u onom djelu koji vama baš ne ide. Timovi mladih i obrazovanih stručnjaka mogu vam ponuditi više opcija i osigurati optimalnu popunjenost.

logo mostar property management

Leave a Reply

Zašto raditi s nama?

  • Povećajte zaradu
  • Channel Manager
  •  Globalna prisutnost
  • Podrška  24/7

Neke od naših jedinica

Villa Vie - Hit Boker - Swimming pool
Villa Rosa - Hit Booker - pool
Villa Šadrvan - Hit Booker - pool
Villa Nera - etwa - pool
Villa Clea - Hit Booker - pool


Imate pitanje?

Slobodno nam se javite, mi smo tu radi Vas.

+387 63 035 427

 info@mostarpropertymanagement.com

Za Vas besplatni savjeti

Korisni savjeti za uspješno iznajmljivanje apartmana. Budite u tijeku sa informacijama o aktualnim zakonima, novim svjetskim trendovima iz turizma te MPM novostima.

Potrebna Vam je tehnologija?

Doček Nove 2024. godine u većim BiH gradovima
November 30, 2023
Airbnb ažuriranja za zimu 2023.
November 10, 2023
Kako održati popunjenost apartmana tijekom niske sezone 2023
November 6, 2023